jaroslav_opat_logo

Regrese do minulých životů s komunikací s bytostmi z vesmíru

Metoda kvantové regrese používá i procházení situacemi v minulých životech. Dostane odpovědi na jakékoli situace ve vašem životě. Toho je  dosaženo při spojení s vaším Vyšším Vědomím. Někteří lidé Vyšší Vědomí nazývají intuicí. Například, když z nějakého vám nelogického důvodu zvolíte neobvyklou trasu pro cestu z práce a pak zjistíte, že na vaší obvyklé trase byla velká zácpa. Nebo, když vám něco říká: “Nedělej to!” nebo vás to tzv. "někam táhne". To je vaše Vyšší Vědomí - vaši duchovní průvodci, kteří se o Vás starají a  různými způsoby vás udržují v bezpečí.

Při sezení vám vaše Vyšší Vědomí vybere minulý život nebo minulé životy aby vám ukázalo podobnosti s vaším současným životem. To vám pomůže pochopit konflikty, problémy, těžkosti, výzvy a nepříjemnosti v tomto životě. Také vám odpoví  na vaše otázky, pomůže vám poučit se a posunout se vpřed.

Po prozkoumání minulých životů budu mluvit s vaším Vyšším Vědomím přímo. To je ta chvíle, kdy se koná důležitý proces a kdy dostanete odpovědi na vaše otázky.

Vyšší Vědomí je vlastně vaše “Druhé Já”. Ví všechno. Zná vás lépe než vy sebe sama. Ví co je pro vás a pro váš život to nejlepší. Naše vědomí se snaží dávat všemu smysl, vše analyzovat a uspořádávat tak aby to vyhovovalo naším omezením. Vyšší Vědomí ví a rozumí tomu co je nejlepší pro vaší duši i tělo. Vyšší Vědomí nemá žádná omezení.

Rodinné konstelace:

Rodinné-systemické konstelace

 

Rodinné konstelace se zabývají prací s našimi systémy kořenů. Našim přístupem k nim a k životu vůbec. Tyto kořeny (naše rodinné systémy) ovlivňují všechny oblasti našeho života - vztahy k našim dětem, partnerské vztahy, naši práci, zdraví a mnoho dalších oblastí.

 

Každý z nás vychází z určitého rodinného systému, který má svůj řád. Ten není možné uvidět a často mu ani nerozumíme. Přesto ovlivňuje všechny členy rodinného systému. V práci s rodinnými - systemickými konstelacemi jsou tyto skryté síly, které sahají do několika generací našich předků, ukázány a zpracovávány. Tento proces nám pomáhá uvědomit si důležitost jednotlivých členů systému, dát jim patřičnou vážnost a místo. Díky pochopení těchto skrytých souvislostí přestáváme nevědomky opakovat osudy a chyby našich předků.

 

Součástí této práce je dát patřičnou úctu tomu, kdo byl z rodiny vyřazen, zapomenut či kdo zemřel mladý nebo kdo měl těžký osud.

 

V této práci na systémech dáme těmto lidem místo v našem srdci. Mezi nejdůležitější témata patří přijetí rodičů. Konstelační práce se systémy osvobozuje budoucí generace od různých traumat a břemen, která je ovlivňují. Díky tomu mohou další generace v našem rodinném systému žít svobodněji. Rodinu, osudy a systémy patřící k nám nemůžeme vyměnit. Vše je navždy naší součástí. Můžeme se však rozhodnout, jestli s tím něco uděláme či ne.

 

Postup pro stavění konstelace: Pro stavění rodinné systemické konstelace potřebujeme znát skutečnosti týkající se vašeho rodinného systému do 2-3 generací nazpět. 

Důležitá fakta jsou: předčasná nebo tragická úmrtí, úmrtí malých dětí, úmrtí při porodu, potraty, sebevraždy, rozvody, bývalí partneři a první láska, emigrace, vyloučení z rodiny, vážné nemoci, ztráty majetku, spáchaný zločin, knězi a jeptišky, užitek z neštěstí druhých či jakýkoli neobvyklý osud.

 

Zájemce o postavení konstelace sdělí průvodci svoji zakázku, která může být jakákoli: partnerství, problémové dítě, nemoc, vztahy s rodiči, finanční problémy... apod. Průvodce na základě této zakázky a poznatků o faktech klientova rodinného systému postaví systém, který je pro každého klienta individuální. Následně se se zástupci pracuje směrem k harmonii celého systému; práce s rodinnou konstelací směřuje k tomu, aby se zástupci v konstelacích cítili "dobře" a našli si své správné místo.

 

Na závěr konstelace klient do konstelace vstoupí - vymění se se svým zástupcem, procítí své místo v harmonizovaném rodinném systému. Klient může díky konstelaci porozumět širším vlivům, které v rodinném systému působí a změnit tak pohled na svůj život a vztahy ke svým blízkým.

 

 

PUB:

Patří mezi meridiánové systémy práce a je ve světě velmi uznávané. Je to v podstatě psychologická forma akupresury založená na objevu, že příčinou všech negativních emocí je porucha v energetickém systému. Co se skrývá pod pojmem emoční svoboda? Navrácení mysli těla a citů do rovnovážného stavu, bez omezení zápornými emocemi.

S čím vám může PUB pomoci:

Cena terapie činí 500,- Kč za hodinu.
 

Reiki: 


Ruty:

Tento nástroj pracuje na podobném principu jako kyvadlo.
Lze vyhledávat energetická místa a zóny. Umožňuje provádět energetické čištění prostor, vyhledávat vodu a jiné.
V případě Vašeho zájmu je možné zasvěcení práce s rutou. 

 

Ochranné amulety:

Tyto předměty vyrábím ručně. Při této práci již vkládám energetickou ochranu, po výrobě probíhá zasvěcení předmětu.